​'Het wezenlijke is meestal onzichtbaar voor het oog’

Zomaar een greep uit klachten waarbij praktijk Van der Gaarden u steun kan bieden:

Trauma door seksueel misbruik, angstklachten, burn-out/stress, depressiviteit, piekeren, pornografieverslaving, relatieproblemen, trauma - EMDR, verlieservaringen, zelfacceptatie en zelfvertrouwen.

Praktijk van der Gaarden werkt vanuit een christelijke identiteit, maar stelt de praktijk ook open voor niet of anders gelovigen. Deze identiteit komt tot uiting in een christelijke visie op de mens en zijn kwetsbaarheid (gebaseerd op de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften) en het betrekken van geloofsbeleving bij de hulpverlening. 

 

Ik maak gebruik van de volgende therapieën afhankelijk van jouw/uw hulpvraag:

- Contextuele therapie*

- Psychodrama (behandelingsvorm bij seksueel misbruik)

- ACT (gedragstherapie)

- EFT (relatietherapie)

- EMDR (traumatherapie)

 

*Contextuele therapie biedt u de mogelijkheid om zicht te krijgen op datgene wat u belemmert en belast en gaat op zoek naar mogelijkheden die gevoed worden door uw behoeften en verlangens. We maken daarbij gebruik van uw geschiedenis en ervaringen uit het  verleden om ons daarna te richten op het heden en de toekomst. 

Graag ga ik met u in gesprek hierover!  Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek. 

Afhankelijk van uw polis worden de gesprekken/therapieën vergoed. Meer informatie hierover kunt u vinden bij werkwijze en tarieven

De stap zetten naar een therapeut/coach kan een lastige zijn. Misschien helpt het lezen van een review u hierbij. Eenmaal de stap gezet? Dan nodig ik u graag uit zelf een review te plaatsen via therapiepsycholoog.com/reviews

 

 

Stichting EFT Nederland   Welkom bij de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden - LVPW LVPW  Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden      SCAG logo - Van Binnen RIJK